KULCS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE A MAGÁN ÉS A SZAKMAI ÉLET SZÁMÁRASzakmai kihelyezési programok előnyeire alapozott e-learning stratégia az egész életen át tartó tanulás kulcs kompetenciáinak fejlesztésére.

KONTEXTUS
Az oktatási és képzési rendszerek számára, különösen a felsőoktatás szintjén, kiemelkedő feladatként jelentkezik az, hogy végzős diákjaikat ellássák azokkal a képességekkel és kompetenciákkal, amelyek a munka világába történő beilleszkedésükhöz szükségesek. Ennek érdekében, ezek a rendszerek folyamatosan kell alkalmazkodjanak a társadalmi, és különösen a gazdasági környezet változó követelményeihez.
CÉLOK
A COMPETT projekt fő célja a felsőoktatásban tanulók és frissdiplomások szakmai kihelyezéseinek minőségi javítása. Ennek érdekében a projekt egy átfogó tanuló, oktató, nyomon követő és on-line kiértékelő rendszert hozott létre, amely lehetővé teszi a felsőoktatásban tanulók és frissdiplomások számára a tranzverzális kompetenciák elsajátítását, miközben európai vállalatoknál teljesítenek szakmai gyakorlatot. A projekt teljes átláthatóságot biztosít a képzési folyamatban és egy világos megoldást jelent az Europass Mobilitás szolgáltatásainak javítására és támogatására, valamint az elméleti képzésen kívüli összetevőkkel egészíti ki a magán és szakmai képességek fejlesztését.
MELYEK EZEK A TRANZVERZÁLIS KOMPETENCIÁK
Az EFWE és a Fortius (Leonardo da Vinci EU Program által finanszírozott) projektek keretében kidolgozott oktatási anyagok adaptálása valamint a PLATO (e-learning EU Program által finanszírozott) projektben kidolgozott e-learning platform eredményeire alapozva, összesen 10 tranzverzális kompetenciához kapcsolódó tananyag került kidolgozásra. Név szerint, nem szükségszerűen a fontosságuk sorrendjében, ezek a következők:
 • Önfejlesztés,
 • Feladatmegoldás és kreatív gondolkodás,
 • Vevői elégedettség,
 • Változás menedzsment,
 • Vezetői képesség,
 • Csoportmunka,
 • Befolyásolás és tárgyalás,
 • Hálózatosodás,
 • Irott és beszélt kommunikáció,
 • Időmenedzsment.
VÁRT EREDMÉNYEK
 • A gazdasági szereplők által leginkább elvárt tranzverzális kompetenciák általános keretének érvényesítése.
 • Az oktatási anyagok adaptálása egy dinamikus távoktatási rendszer környezetéhez.
 • A partnerországokban végzett gyakorlati oktatás kísérleti tesztjeinek megvalósítása.
 • A www.compett.net weboldal és a deis.ie/cplatform COMPETT Virtuális Tanterem megvalósítása. Ez utóbbi egy olyan átfogó számítógépes rendszer, amely az oktatásban résztvevő egyének számára a tranzverzális kompetenciák tanulását, tanítását, a szerzett tudás nyomon követését és a monitoring tevékenységeket is ellátja.
PROJEKT PARTNEREK
A projekt partneri hálózata az európai mobilitási projektek irányításában és lebonyolításában tapasztalt intézményekből állt össze.
Spanyolország - Valladolid Uiversity General Foundation
Plaza de Santa Cruz, 5 - 47002 - Valladolid - Spain
Tel.: +34 983184619 - Fax.: +34 983 423548 - compett@funge.uva.es
Írország - Deis - Cork Institute of Technology
Rossa Avenue, Bishopstown - Co. Cork -Ireland
Tel.: +353 214326705 - Fax.: +353 214326700 - deis@cit.ie
Hollandia - Technische Universiteit Eindhoven (TU/E)
P.O. box 513 /Traverse 0.05 - NL-5600 MB Eindhoven
Tel.: 31 4024743 36 - Fax.: 31 402464509 - compett@tue.nl
Magyarország - Miskolci Egyetem
Miskolc-Egyetemváros, H-3515 - Miskolc - Hungary
Tel.: +3646565380 - Fax.: +3646563423- bikfalvi@uni-miskolc.hu
Németország - University of Applled Sciences of Karlsruhe
Moltkestr. 30 - 76133 Karlsruhe - Germany
Tel.: +49-721-925-2832 - Fax.: +49-721-925-2830 - Nora.Leisebein@hs-karlsruhe.de
TÁMOGATÓK

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Bizottság "Az egész életen át tartó tanulás" programja társfinanszírozásával valósul meg.