ERASMUS PROGRAM
2023/2024. PÁLYÁZATI FORDULÓ

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS
HALLGATÓI PÁLYÁZATI ŰRLAPSzemélyi adatok
Mobilitás iránya EU és társult országok     EU-n kívüli    
Vezetéknév
Keresztnév
Neptun kód
OM azonosító (Neptunból kikereshető, 11 tagú számsor)
Kar
Hányad éves abban a tanévben, amikor pályázik?
Jelenlegi tanulmányai végén milyen képesítést fog szerezni?
felsőfokú szakképzésalapmester
osztatlanszakirányú továbbképzésPhD
A megszerzendő képesítés neve (ami a diplomában fog szerepelni):
Végzés dátuma a jelenlegi képzési szinten (államvizsga tervezett időpontja):
2023. december

2024. június

későbbi tanév
A kiutazás időpontjában milyen képzési szinten végzi majd tanulmányait? nappali     levelező     esti    
Egyéb képzési szint megnevezése alap     mester     osztatlan     PhD    
A kiutazás félévében milyen költségkategóriába fog tartozni? államilag finanszírozott     részösztöndíjas     költségtérítéses    
Születési hely
Születési idő
Állandó lakcím
Levelezési cím (ha eltér az előzőtől)
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ részképzésen a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ szakmai gyakorlaton a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Ha korábban nem a ME-ről vett részt Erasmus+ részképzésen/szakmai gyakorlaton, melyik felsőoktatási intézményből ment ki és hány hónapra?
ERASMUS részképzés helye
Megpályázott fogadó intézmény neve 1.
Megpályázott fogadó intézmény neve 2.
Megpályázott fogadó intézmény neve 3.
Hány hónapra pályázik?
Tématerület ISCED-F kód (a megpályázható helyek táblázatában szereplő tématerület kód)
Milyen nyelven kívánja külföldi tanulmányait végezni?
Melyik félévre tervezi a kiutazást? 2023. ősz     2024. tavasz     teljes tanév    
Tanulmányi adatok
Előző félév kreditátlaga (amennyiben már rendelkezik lezárt félévvel)
Ha már rendelkezik egy diplomával, annak szintje? felsőfokú szakképzés     alap     mester     osztatlan     PhD     nincs    
egyéb:
Megszerzett képesítés neve
Megszerzés éve
Nyelvtudás
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
TDK tevékenység
Eddigi gyakorlatok / munkatapasztalat / kiegészítő tevékenység
Motiváció
Leginkább mi keltette fel az érdeklődését az Erasmus iránt, és győzte meg arról, hogy jelentkezzen? saját elhatározásom volt    
családom    
diáktársaim    
tanáraim    
egyetemen látott hirdetések    
hirdetések a közösségi médiában    
Erasmus honlap    
Erasmus koordinátorok    
egyéb    
Egyéb motiváció esetén, kérjük, nevezze meg azt:
Esélyegyenlőségi státusz
Van-e valamilyen fogyatékossága vagy tartós (súlyos) betegsége? igen, fogyatékosság     igen, tartós (súlyos) betegség     igen, mindkettő     nincs    
Csatolandó dokumentumok
hallgatói jogviszony igazolás
nyelvtudást igazoló dokumentum
motivációs levél idegen nyelven
Adja meg a képen látható matematikai kifejezés értékét a regisztráció befejezéséhez!

Újratöltés


A pályázati űrlap kitöltésével és elküldésével önkéntes hozzájárulásomat adom,
hogy az általam rendelkezésre bocsátott rám vonatkozó személyes adataimat a Miskolci Egyetem,
mint adatkezelő a jelen pályázat elbírálása, illetve nyertes pályázat esetén az
elnyert mobilitás lebonyolítása céljából kezelje.