ILLP - LEONARDO (friss diplomásoknak)ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
A Leonardo da Vinci program az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén. A Miskolci Egyetem 1999-től vesz részt a programban, elsősorban mobilitási projektekkel. 2007-től a Leonardo da Vinci program az Egész életen át tartó tanulás Program alprogramjaként működik tovább.
A Leonardo mobilitások elsődleges célja az, hogy a leendő kedvezményezettek számára magas színvonalú külföldi (EU-s) szakmai gyakorlat lehetőségét biztosítsa. Ennek érdekében a Leonardo program segít az ilyen jellegű szakmai gyakorlat megszervezésében és finanszírozásában. Kedvezményezettek lehetnek többek között a felsőoktatásban végzett frissdiplomások is, mint fiatal munkavállalók.
Eddig, a közel 10 év alatt egyetemünk több mint 200 hallgatója és frissdiplomása vált ilyen Leonardo mobilitási ösztöndíj kedvezményezettjévé. Eddigi átlagként, ez – többek között – 6 hónap/fő mobilitási időtartamot is jelentett.
A Leonardo gyakorlat olyan szakmai tevékenységgel töltött időszak, amelyet a kedvezményezett egy külföldi (uniós vagy a programhoz társult európai ország) fogadóintézményénél (vállalat, gazdasági társaság, kamara, stb) tölt. A Leonardo szakmai gyakorlat általunk javasolt minimális időtartama 14 hét, maximális időtartama 6 hónap (26 hét) lehet. (A fogadóintézmények általában a maximális időtartamot preferálják.) Ez alatt az idő alatt, a kedvezményezettnek alkalma nyílik munkatapasztalat szerzésére, szakmai tudásának és készségeinek fejlesztésére, illetve valamely idegen nyelv aktív gyakorlására, emberi kapcsolatainak szélesítésére, a fogadó ország jobb megismerésére, kulturális különbségek megértésére, egyéni fejlődésre.
KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE
A kedvezményezett a Miskolci Egyetem vagy más magyar felsőoktatási intézmény végzettje, frissdiplomása kell legyen, akinek még nem volt az adott végzettségének megfelelő munkajogviszonya.
Tudomány- illetve szakmai terület szerint a jelentkezés nem korlátolt. Tapasztalatunk viszont az, hogy a műszaki, gazdaságtudományi és egészségügyi tanulmányokat szerzettek iránt a fogadóintézmények részéről intenzívebb az érdeklődés, mint a bölcsészek vagy jogászok iránt.
A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
Frissdiplomások esetén
 • 2 évnél nem régebbi, Miskolci Egyetemen vagy más magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél;
 • Minél jobb tanulmányi átlag, idegennyelv-tudás;
 • Motiváció.
A kedvezményezett kiválasztása egy többlépcsős folyamat eredménye, melyben részt vesznek a tanszéki/kari oktatók, a Leonardo program felelősök, valamint a fogadóintézmények képviselői.
A végleges szelekciót nem a Miskolci Egyetem, hanem a fogadóintézmény végzi (legtöbbszörtelefonos interjúk alapján), tehát ha minél jobb tanulmányi átlaggal, valamint minéljobb nyelvtudással rendelkezik a pályázó, annál nagyobb a lehetősége arra, hogy a program kedvezményezettjévé váljon.
A JELENTKEZÉS MÓDJA
Szükséges dokumentumok:
 • Leonardo Jelentkezési Lap (formanyomtatvány);
 • Önéletrajz (Europass típusú, idegen nyelven-lehetőleg angolul és/vagy a célország nyelvén) – max. 1 oldal;
 • Motivációs Levél (idegen nyelven-lehetőleg angolul és/vagy a célország nyelvén) – max. 1 oldal.
A jelentkezési dokumentumokat elektronikus formában, 3 külön (lehetőleg MS Word) állományban kérjük megküldeni az alábbi e-mail címre: leonardo@gold.uni-miskolc.hu. A Jelentkezési lap formanyomtatványa innen tölthető le.
A jelentkezési anyag megküldésével a pályázó anyaga bekerül egy adatbázisba, melynek segítségével fogadóintézményeink könnyen és gyorsan tájékozódhatnak a Leonardo mobilitásra pályázókról.
A JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE
A frissdiplomások szempontjából a jelentkezésnek hagyományos értelemben vett határideje nincs, azaz a jelentkezés folyamatos. Ennek oka, hogy a Miskolci Egyetem által 2000 év óta elnyert mobilitási pályázatainak futamideje ugyan két év (mely időszak alatt bármikor lehetőség nyílik a hosszabb-rövidebb időtartamú mobilitások megvalósítására), de az intézményi szintű pályázatok évente-kétévente kerülnek beadásra, így a Miskolci Egyetem frissdiplomásainak a folyamatos részvétel lehetősége biztosított.
Jelentkezési határidő hiányában, a mobilitás időpontját sem lehet előre rögzíteni, tekintettel arra is, hogy végső soron a kedvezményezetteket a fogadóintézmények választják ki, és azok aktuális igényeitől függ a mobilitás kezdetének időpontja és időtartama. Természetesen, erről a megfelelő előzetes egyeztetések mindkét részről kompromisszumkészséget és hajlandóságot feltételeznek.
FOGADÓINTÉZMÉNYEK, GYAKORLATI HELYEK
A fogadóintézmény az az intézmény, ahol a kedvezményezett szakmai gyakorlatát tölti. Ez lehet profitorientált kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, kutatóintézet, alapítvány, gazdasági kamara, stb., de nem lehet valamely állam külképviseleti szerve vagy ahhoz kapcsolódó intézménye, valamint nem lehet EU kormányzati szerv vagy ahhoz kapcsolódó intézmény. Fogadóintézmény lehet az EU bármely tagállamában vagy a Leonardo2012.02.11. programhoz társult európai államban (Törökország, EFTA országok) bejegyzett intézmény.
A Miskolci Egyetem az elmúlt 10 év során egy stabil, főként KKV-kból álló fogadóintézményi kört alakított ki. Ezek gyakorlatilag folyamatosan fogadják kedvezményezettjeinket. Egyetemünk szintén tagja egy EU-s szintű hálózatnak is (www.leo-net.org), melyen keresztül szükség szerint számos új fogadóintézményt tudunk bevonni. Ez a hálózat saját gyakorlati helyek börzéjét kínálja a potenciális Leonardo ösztöndíjasoknak (lásd http://130.149.123.87/joe/).
A fogadóintézmények köre folyamatosan bővíthető, akár tanszéki, akár kari, akár személyes kapcsolatokon keresztül is.
A Miskolci Egyetemre beérkező új (egyéb) gyakornoki hely ajánlatokat a Miskolci Egyetem Leonardo Irodája kezeli és egyezteti a programban részt venni kívánó frissdiplomások adataival, illetve közvetlenül is elérhetővé teszi azokat az A/4 épület 107 szoba melletti hirdetőtáblán.
AMIT A KIUTAZÓ KEDVEZMÉNYEZETTNEK TUDNI KELL
A kiutazó kötelezettségei a Miskolci Egyetem felé
A kiutazást megelőzően
 • Fogadónyilatkozat beszerzése a Fogadóintézménytől;
 • A gyakorlat tartalmának szakmai egyeztetése a megfelelő tanszék valamely oktatójával;
 • 1.sz Adatlap kitöltése, leadása az A/4 107. szobában;
 • 1 sz. Adatlap kiegészítő melléklete kitöltése;
 • Személyes magyar forint (HUF) vagy Euró (EUR) banki adatok megadása, melyre a Leonardo ösztöndíj utalásra kerül.
A mobilitás kezdetén
 • A kiutazást követő egy héten belül a kedvezményezett felveszi a kapcsolatot a Miskolci Egyetem Leonardo Irodájával
  (e-mail: leonardo@gold.uni-miskolc.hu, tel: 00 36 46 565111/2276 vagy /1947);
 • A Leonardo Szerződést és mellékleteit aláíratja és lepecsételteti a fogadóintézménnyel, majd visszapostázza
  a Miskolci Egyetemre a szerződésen feltüntetett címre (ha ez nem történt meg a kiutazás előtt).
A mobilitás ideje alatt A mobilitás végén
 • A fogadóintézménnyel kitölteti, aláíratja és lepecsételteti a szerződéshez csatolt két oldalas Annex III-Host Report-ot;
 • A fogadóintézménnyel kitölteti, aláíratja és lepecsételteti az EUROPASS mobilitási igazolványt, melyet a Miskolci Egyetem elektronikusan küld meg a fogadó intézménynek a mobilitás megkezdését követően;
 • Megőrzi és hazautazását követően leadja az összes eredeti
  • ki- és hazautazással kapcsolatos utazási jegyet, bizonylatot és számlát (ha van ilyen),
  • biztosítási jegyeket / kötvényt és számlát (ha van ilyen),
  • kulturális, nyelvi felkészítés költséggel kapcsolatos számlát és jelenléti igazolást (ha van ilyen).
A hazautazást követően:
 • Leadja az összes megőrzött utazási, biztosítási és kulturális/nyelvi költséggel kapcsolatos eredeti számlát és jegyet az A/4 107. szobában;
 • Leadja a kitöltött, aláirt, lepecsételt Annex I - Work Programme-ot és Annex III-Host Report-ot;
 • Kitölti és leadja - a hazautazást követő max. 2 héten belül - a saját Beszámolóját (Beneficiary Placement Report).
A fogadó intézmény felé
 • A fogadóintézménnyel személyesen fel kell venni a kapcsolatot (telefon, fax, e-mail), egyeztetni a kiutazás időpontját, a szállást (amennyiben ez korábban még nem történt meg).
 • A szerződésben lefektetett irányelveknek, illetve a szóbeli megállapodásoknak megfelelően el kell végezni a szakmai gyakorlatot.
Egyéb feladatok az utazás előkészítéséhez kapcsolódóan
 • Az utazás megszervezése (megtervezése, utazási-, biztosítási jegyekről, lehetőségekről való tájékozódás). Az utazási jegyek megrendelése csak a Nemzetközi Kapcsolatok Irodával (NKI) történt egyeztetés és az NKI-tól kapott engedély után lehetséges.
 • Az illetékes Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál az E111-es nyomtatvány beszerzése. (A frissdiplomásoknak a ME – NKI állít ki igazolást a nyomtatvány beszerzéséhez).
Pénzügyi feltételek
A Leonardo da Vinci szakképzési EU program az alábbi támogatásban részesíti a kedvezményezetteket:
 • Ellátmány, melynek összege a fogadó intézmény hozzájárulásának mértékétől függően változik. Az ellátmányt a Miskolci Egyetem a kiutazás időtartamától függően max. 3 részletben, időarányosan utalja a kedvezményezett forint bankszámlaszámlájára.
 • Egyszeri oda-vissza utazási költség térítése, az Ellátmány első két hetének magasabb összegében van belefoglalva. Az utazást eredeti számlával, jeggyel, bizonylattal igazolni kell!
 • Biztosítási költség térítése, szintén az Ellátmány formában kapott összeg részét képezi. Ezt a költséget nem kell igazolni (de ajánlott a kötvény megtartása). Az E111-es nyomtatvány kötelező beszerzése mellett (amely korlátozott egészségbiztosítást tartalmaz), javasolt külön (pl. egészség és/vagy felelősség) biztosítást kötni. A biztosítás költsége és felelőssége a kiutazót terheli.
 • Egyszeri kulturális/nyelvi felkészítés költség térítése, valós költségek alapján, max. 500 EUR összegig. Ezt az összeget elsősorban nyelvtanfolyamra lehet fordítani. A költségeket eredeti számlával igazolni kell és igazolni kell a nyelvtanfolyamon történt részvételt is egy hivatalos igazolás alapján! Ezt a költséget mindenképpen előzőleg egyeztetni kell a Miskolci Egyetem Leonardo Irodájával, mert nem minden esetben lehetséges a költségek átvállalása!
A Leonardo támogatáshoz a fogadó intézmények is hozzájárul(hat)nak eltérő összeggel és formában (készpénzben és/vagy természetben). Ez a hozzájárulás a fogadó intézmény részéről nem kötelező, de jellemző. A mobilitás megkezdése előtt a kiutazási szerződésben a pénzügyi feltételek mindenképpen rögzítésre kerülnek.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
KEDVEZMÉNYEZETTEK HOZZÁSZÓLÁSAI, VÉLEMÉNYEI
NYOMTATVÁNYOK
KAPCSOLAT
Dr. Bikfalvi Péter
projekt koordinátor
Miskolci Egyetem
Alkalmazott Informatikai Tanszék
Informatika Épület
Tel.: +36 46 565 111 / 1947
Fax: +36 46 563 405
e-mail: leonardo@gold.uni-miskolc.hu
Szőke Edit
Leonardo referens
Miskolci Egyetem
Tudományszervezési és Nemzetközi Osztály
A/4 Főépület , 108. szoba
Tel.: +36 46 565 111/ 2276
Fax: +36 46 365 174
e-mail: rekszoke@uni-miskolc.hu