ERASMUS MUNDUS


A PROGRAM CÉLJA
Az Erasmus Mundus egy új együttműködési és mobilitási program a felsőktatás területén, mely az európai egyetemek nemzetközi kapcsolatait támogatja és az európai felsőoktatás színvonalát növeli. Kiváló minőségű, úgynevezett Masters kurzusokat támogat és célja az európai egyetemek és főiskolák vonzerejének növelése harmadik országokban is. Négy akciójából kettő kínál egyéni ösztöndíjakat mind európai, mind harmadik országból származó hallgatók és oktatók mobilitásának támogatására.
HÁTTÉR
Az Európai Bizottság 2001 júliusában közleményt adott ki, melyben szorgalmazza a harmadik országokkal való együttműködést a felsőoktatás területén. Az európai oktatási miniszterek is üdvözölték a kezdeményezést és hangsúlyozták a nemzetközi együttműködés fontosságát, ennek részeként pedig a harmadik országokkal való együttműködés jelentőségét.
A Bizottság az Európai Parlament és Tanács kedvező fogadtatását követően, 2002 júliusában javaslatot tett az Erasmus Mundus program megalapítására. A javaslatban tükröződik a Bizottság azon törekvése, hogy az európai felsőoktatás nyisson a világ többi része felé. A program kiegészíti az EU létező, harmadik országgal való együttműködést támogató felsőoktatási programjait (pl.: Tempus, ALFA, Asia-Link), melyek a jövőben is folytatódnak.
Az Erasmus Mundus azonban egy merőben új kezdeményezés, melynek elsődleges célja, hogy növelje az európai felsőoktatás színvonalát és világszerte elismertté tegye azt. Másodsorban az Erasmus Mundus Masters kurzusok és ösztöndíjak lehetőséget teremtenek a kultúrák közötti párbeszédre, közeledésre; valamint az oktatók és hallgatók mobilitásának támogatásán keresztül felkészítenek a globális, tudásalapú társadalom kihívásaira.
A programot a Bizottság, az Európai Parlament és Tanács közreműködésével folytatott jogalkotási folyamat végén, 2003. december 3-án hozott határozatában alapította meg, mely 2003. december 31-én jelent meg az Európai Unió hivatalos közlönyében (Official Journal), és 2004. január 20-án lépett hatályba.
Az Erasmus Mundus program a tervek szerint körülbelül 90 kiemelkedően jó minőségű Master kurzust fog támogatni. Ösztöndíjban részesül hozzávetőlegesen 5000 harmadik országból származó hallgató, akik Master kurzusra jelentkeznek, és 4000 európai hallgató, akik harmadik országban végzik tanulmányaik egy részét. Hasonlóképpen, oktatói és kutatói ösztöndíjban részesülhet 1000-nél is több harmadik országból érkező szakember és ugyanennyi európai oktató és kutató. Végül, de nem utolsósorban támogatható lesz még körülbelül 100 együttműködés Erasmus Mundus Master kurzusokat indító konzorciumok és harmadik országban működő intézmények között.
Az Európai Unió tagországaiban és az EFTA és EEA országokban működő intézmények jogosultak Erasmus Mundus Master kurzusokat indító konzorciumokat alakítani az 1. akció keretében. Az Európai Unióhoz később csatlakozó országok (Bulgária, Románia, Törökország) is részt vehetnek az 1. akcióban, de ezen országok részvételét hivatalosan még nem hagyták jóvá.
A program első szakasza 2004-tõl 2008-ig tart, ezen öt évre szánt költségvetése pedig 230 millió euro.
KI VEHET RÉSZT AZ ERASMUS MUNDUS PROGRAMBAN
A programban részt vehet:
  • a 27 EU tagállam;
  • az EU-hoz a későbbiekben csatlakozó ország (Törökország);
  • az EFTA és EAA országok;
  • a világ összes többi országa (harmadik országok).
Az 1. akcióban az első csoportba tartozó országok és EFTA és EEA országok vehetnek rész (lásd fent), míg a 2. akció a harmadik országoknak van fenntartva. Ameddig a később csatlakozó országok részvételét hivatalosan nem hagyják jóvá, addig ezek is harmadik országnak számítanak.
A program célcsoportja:
  • Felsőoktatási intézmények;
  • Felsőoktatási intézményben első diplomát szerzett hallgatók;
  • Oktatók és kutatók, akik felsőoktatási intézményben tanítanak vagy kutatnak;
  • Felsőoktatási intézmények dolgozói;
  • Egyéb szervezetek, melyek a felsőoktatás terültén működnek (csak a 4. akcióban, lásd fent).
VÉGREHAJTÁS
A programot az Európai Bizottság hajtja végre, a pályázati kiírások az EU honlapján és hivatalos közlönyében (Official Journal) jelennek meg. A pályázatokat a Bizottságnak kell címezni, kivéve az egyéni ösztöndíjak esetében, melyekért a kiválasztott Erasmus Mundus Master kurzust indító konzorciumhoz közvetlenül kell pályázni.
Minden részt vevő országban léteznek nemzeti Erasmus Mundus információs irodák. Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el ezt a feladatot.
HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI?
Pályázni az Európai Bizottság által minden évben meghirdetett pályázati felhívásban foglaltak szerint lehet. A 2008/2009. tanévre szóló pályázati felhívás és útmutató elérhető ezen linken.
Ez az összeállítás a Tempus Közalapítvány anyagai alapján készült.