CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)


ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ
A CEEPUS program célja
1. Akció: Közép-európai felsőoktatási hálózatok létrehozása és működtetése
 • közös programok/diplomák kidolgozása (joint degrees);
 • kölcsönös elismerés – ECTS vagy más kompatibilis kreditrendszer kötelező;
 • szaknyelvi kurzusok és a fogadó ország nyelvén felkészítő kurzusok támogatása.
2. Akció: Intenzív kurzusok
 • min. 6 szakmai programmal töltött nap, min. 6 óra szakmai program/nap;
 • kreditpontok adása kötelező.
3. Akció: Hallgatói szakmai kirándulás
 • tudományos vagy művészeti célt kell szolgálnia;
 • kreditpontok adása kötelező.
4. Akció: Oktatói és hallgatói mobilitás
 • Oktatók: min. 10 napos tartózkodás, min. 6 tanítási óra / hét;
 • Hallgatók: min. 1 ­ max. 10 hónapos tartózkodás.
Közép-Európában a 90-es évek elején csak kétoldalú együttműködések jöttek létre az akadémiai partnerek között, a régió országait nem kötötték össze többoldalú kapcsolatok. Ez volt az egyik oka annak, hogy felmerült egy közös, multilaterális program létrehozásának gondolata.
Egyre nagyobb igény mutatkozott egy - a regionális jellegzetességeket hangsúlyozó, nem az EU által finanszírozott - multilaterális alapú regionális program létrehozására.
A CEEPUS országok
Ausztria, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, Csehország, Románia, Szerbia, Montenegró, Albánia, Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovói Ideiglenes ENSZ-Közigazgatás, Moldávia.
A CEEPUS a résztvevő országok munkakapcsolatára épül, hivatalos munkanyelve az angol.
Jelenlegi program szakasz: CEEPUS III, érvényes 2025-ig.
A magyar CEEPUS Nemzeti Iroda a TEMPUS Közalapítvány keretein belül működik.

A program részletes leírása (CEEPUS Kézikönyv) megtalálható: www.tka.hu, angol nyelven: www.ceepus.info
ELÉRHETŐSÉGEK
Egyetemi
Általános információ a programról
 • Szőke Krisztina - intézményi koordinátor, ME - Tudományos és Nemzetközi Igazgatóság
 • A/4. ép. I. em. 108. szoba
 • Tel.: +36 46 565 111 / 20-55 mellék
 • E-mail: krisztina.szoke@uni-miskolc.hu
Működő projektekkel kapcsolatos speciális információk egyetemen belül
 • Futó projektek tanszéki koordinátorainak elérhetősége a Nyertes hálózatok menüpont alatt.
Belföldi
TEMPUS Közalapítvány, CEEPUS Magyarországi Iroda
 • Cím: Budapest, Kéthly Anna tér 1.
 • Postacím: 1438 Budapest 70, Pf. 508.
 • Tel.: +36 1 237 1300
 • Fax: +36 1 239 1329
 • Infóvonal: +36 1 237 1320
 • E-mail: ceepus@tpf.hu
 • Web: www.tka.hu
 • Programfelelősök: Miszné Korenchy Anikó, Kőhegyi Bernadett
Magyar állampolgárok külföldi tartózkodásával kapcsolatban információ beszerezhető
a fogadó állam budapesti nagykövetségén, illetve a Külügyminisztérium honlapján
A résztvevő országok Nemzeti Irodáinak elérhetőségi címe megtalálható
a CEEPUS Magyarországi Iroda honlapján
Külföldi
Central CEEPUS Office
PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
A CEEPUS hálózati pályázat
A CEEPUS programban a pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása, vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. A hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul.
A hálózatot minimum két különböző CEEPUS ország minimum három felsőoktatási intézménye alkotja, tehát legalább 3 partner részvétele szükséges, amelynek koordinátora a hálózat egyik intézménye. A többi tag partnerként vesz részt. Közös diplomaprogramok kidolgozása esetén 2 résztvevő intézmény is elegendő.
Hálózati pályázatot intézményi, kari és tanszéki szinten lehet készíteni, így ugyanaz az intézmény több pályázatot is beadhat.
Hálózati pályázat határideje: minden év január 15.
ON-LINE FELTÖLTÉS A KÖZPONTI CEEPUS IRODA HONLAPJÁN: www.ceepus.info
Hallgatói/oktatói mobilitási pályázat
A hallgatói/oktatói mobilitás az elfogadott hálózatokon belül történik, a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig. A kiutazóknak nem kell tandíjat fizetniük, az ösztöndíjat a fogadó ország biztosítja, az útiköltségről a kiutazónak kell gondoskodnia. Pályázati feltételek hallgatóknak (PhD hallgatóknak is)
 • 2 lezárt félév a kiutazásig;
 • aktív hallgatói jogviszony;
 • CEEPUS országbeli állampolgárság;
 • hálózat egyetemi felelősének támogatása
Kinntartózkodás időtartama: min. 3 hónap - maximum 12 hónap.
Egy hónapos kinntartózkodás (min. 21 nap) csak diplomatervezők és PhD hallgatók esetében fogadható el. Pályázati feltételek oktatóknak
 • egyetemi oktatói munkaviszony;
 • CEEPUS országbeli állampolgárság (ez alól kivételt jelentenek a Ceepus hálózatok működésében résztvevő vendégoktatók, akik állampolgárságtól függetlenül részt vehetnek az oktatói mobilitásban);
 • hálózat egyetemi felelősének támogatása.
Kinntartózkodás időtartama: egy hónap (min. 10 nap), maximum 12 hónap, min. heti 6 óra igazolt óratartás.
A pályázó saját állampolgárságával megegyező országba nem utazhat Ceepus támogatással. Egy tanéven belül a kiutazás meghosszabbítható, de nem haladhatja meg a 10 hónapot.
Nem Ceepus országbeli állampolgársággal rendelkező pályázók "Equal Status" fogalma: az alábbi feltételek mellett az "Equal Status" dokumentumok birtokában lévő személyek is jogosultak a Ceepus pályázatokban való részvételre:
 • tartózkodási engedéllyel rendelkező európai és harmadik országbeli állampolgárok;
 • menekültek, hontalanok, kettős állampolgársággal rendelkező személyek;
 • csak Ceepus tevékenységekre pályázhatnak;
 • a fogadó országtól párhuzamosan két támogatásban nem részesülhet a pályázó;
 • hallgatók esetében szükséges a nappali tagozatos hallgatói státusz igazolása;
 • a pályázók jelentkezésüket azon ország nemzeti irodájához küldik, ahol nappali tagozatos jogviszonyuk fennáll;
 • a kettős állampolgársággal rendelkező hallgatók eredetileg választott státuszukat kötelesek fenntartani;
 • a jelentkező oktatók főállású alkalmazottak kell, hogy legyenek a küldő intézményben.
Az "Egyenlő státuszt" dokumentumokkal kell igazolni akkor, amikor a pályázó feltölti pályázatáta Ceepus honlapra.
Hálózaton belüli egyéni mobilitási pályázat beadási határideje:
 • minden év június 15. (őszi félévre tervezett utazásnál);
 • minden év október 31. (tavaszi félévre tervezett utazásnál);
 • minden év november 30. (hálózaton kívüli freemover pályázatok, csak 2. félévi kiutazás lehetséges);
 • ON-LINE FELTÖLTÉSSEL A KÖZPONTI CEEPUS IRODA HONLAPJÁN: www.ceepus.info
MINDKÉT PÁLYÁZATI FORMÁNÁL ELŐSZÖR REGISZTRÁLNI KELL, ÉS A KAPOTT JELSZÓ BIRTOKÁBAN LEHET MEGKEZDENI A PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSÉT.
Nyári egyetemek, intenzív nyelvi és szakmai kurzusok, tanulmányi kirándulás kiegészítő pályázat (költségterv benyújtás)
A programtervezetnek már a hálózati pályázatban szerepelnie kell. A hálózati pályázatban úgy kell megjelölni a hónapkeret-igényt, hogy az már a nyári egyetem/kurzus hónapkereteit is tartalmazza. Ha ez még a pályázatban nem szerepel, később is be lehet nyújtani a pályázatot külön a nyári egyetemre vonatkozó költségtervvel. A nyári egyetem /intenzív kurzus időtartama min. 10 munkanap, min. 60 órában, kreditpontok adása kötelező. A tanulmányi kirándulás néhány napos lehet, kredit adása kötelező.
A költségtervezet benyújtási határideje
 • Az intézményi koordinátorral történt egyeztetés után vagy az 1. vagy a 2. intézményi évközi beszámolóhoz (minden év február 15, és május 15.) csatolandó a tervezett programmal és résztvevők névsorával együtt.
HÁLÓZATI PÁLYÁZAT TANSZÉKEK RÉSZÉRE
Hálózati projekt
Minimum 2 CEEPUS ország minimum 3 felsőoktatási intézménye alkotja a hálózatot, amelyek kölcsönös megegyezés alapján eldöntik, melyik lesz a koordinátor. A koordinátor intézmény a partnerek szándéknyilatkozatainak birtokában (Letter of Endorsement és Letter of Intent) adja be a pályázatot a saját országa Nemzeti Irodájába. A hálózati projekt lehet intézményi, kari vagy tanszéki szintű. Beadási határidő minden év január 15. Csak elektronikusan, on-line feltöltéssel a www.ceepus.info honlapon.
Technikai tudnivalók
 • kétlépcsős feltöltés: először regisztráltatnia kell magát minden pályázó intézmény koordinátorának, és a kapott egyéni jelszó birtokában lehet megkezdeni a pályázat feltöltését;
 • a Joint program szekciót feltétlenül be kell jelölni, ha ez is szerepel a pályázat céljai között;
 • minden partneregyetem ECTS Guide-ját szintén fel kell tölteni, vagy az Internet címet megadni;
 • a bevitt adatok a következő pályázati körben szerkeszthetők lesznek.
Projekt típusok
1. Akció: Közép-európai felsőoktatási hálózatok létrehozása és működtetése
 • közös programok/diplomák kidolgozása (joint degrees);
 • kölcsönös elismerés – ECTS vagy más kompatíbilis kreditrendszer kötelező;
 • szaknyelvi kurzusok és a fogadó ország nyelvén felkészítő kurzusok támogatása.
2. Akció: Intenzív kurzusok
 • min. 10 munkanap, min. 60 óra;
 • kreditpontok adása kötelező.
3. Akció: Hallgatói szakmai kirándulás
 • tudományos vagy művészeti célt kell szolgálnia;
 • kreditpontok adása kötelező.
4. Akció: Oktatói és hallgatói mobilitás
 • Oktatók: min. 10 napos tartózkodás, min. 6 tanítási óra / hét;
 • Hallgatók: min. 3 - max. 10 hónapos tartózkodás.
Konferenciák, kongresszusok szervezése, és kizárólag kutatás nem lehet a hálózati pályázat célja.
Hálózati pályázat beadásának lépései
1. Projektötlet
 • A projekt csírája a projektötlet, amely egy felmerülő igény, probléma, aminek megoldását a projekt hivatott szolgálni, vagy egy felkínálkozó lehetőség, aminek kihasználását a projekt létrejötte segíti elő.
2. Projekttervezés
 • Ebben a szakaszban pontosan meg kell határozni az elérendő célt és az ennek érdekében végrehajtott tevékenységeket, sorrendjükkel együtt. El kell osztani a rendelkezésre álló erőforrásokat, meg kell határozni a hatásköröket és a felelősségeket. Meg kell jelölni az ellenőrzési pontokat, mérföldköveket, illetve a visszacsatolás módját, eszközeit.
3. Partnerkeresés
 • Célszerű arra törekedni, hogy a hálózat tagjai a már meglévő - formális vagy informális - kapcsolatokból származzanak. Komoly segítséget jelenthet, hogy a Központi CEEPUS Iroda honlapján (www.ceepus.info) megtalálható a jelenleg futó hálózati pályázatok ismertetése (összes partnerintézmény, koordinátorok neve és címe, programleírások).
4. A koordinátor intézmény és a hálózati koordinátor kiválasztása
 • Minimum 2 CEEPUS ország minimum 3 felsőoktatási intézménye, akik kölcsönön megegyezés alapján eldöntik, melyik lesz a koordinátor. A koordinátor intézmény teremti meg a feltételeket a résztvevő intézmények tevékenységeinek közös tervezéséhez és összehangolásához. Erre az intézményre hárul a hálózat egészét érintő adminisztratív feladatok ellátása.
5. Pályázati űrlap feltöltése az Interneten
 • Függetlenül a projekt időtartamától, a hálózati pályázatot, ami lehet egyetemi, kari vagy tanszéki szintű, minden évben újra be kell adni a Központi Ceepus Iroda honlapján www.ceepus.info.
Az előírt mellékleteket (Letter of Endorsement és Letter of Intent) valamennyi partner részéről eredetiben is el kell postán küldeni MAGYAR KOORDINÁCIÓJÚ hálózat esetén: a Ceepus Magyarországi Irodához, KÜLFÖLDI KOORDINÁCIÓJÚ hálózat esetén: a koordinátor intézményhez.
A beadott pályázatok háromlépcsős szelekción mennek keresztül:
 • formai bírálat (Nemzeti Iroda);
 • szakmai bírálat (nemzetközi , pontozásos rendszer alapján).
A pontozásos rendszer elemei:
  Global points 15%
  Network points 68%
  Joint program points 4%
  Organisational points 4%
  International Committee points 9%
 • szakmai bírálat (nemzetközi , pontozásos rendszer alapján).
Szempontok, tanácsok a pályázat összeállításához
 • a Letter of Endorsement és Letter of Intent dokumentumokat a megfelelő személynek kell aláírnia, ellenkező esetben ez kizáró ok;
 • hibás dokumentum miatt a partnert kizárják (az internetes adatbázisban deaktiválják) a hálózatból;
 • ne legyenek túl általánosak és terjengősek a megfogalmazások, inkább konkrét, partnerekre lebontott cselekvési tervet tartalmazzon a pályázat;
 • legyenek szakmailag megalapozott indokok;
 • a mobilitásoknak arányban kell állnia a tervezett tevékenységekkel;
 • preferenciát élvez – hallgatók esetében - a szemeszter időtartamú tartózkodás a rövid időtartammal szemben;
 • ne legyen túl nagy a hálózat, az egyes partnerek szerepvállalása világosan kiderüljön, és kiegyenlített legyen;
 • feltétlenül legyen információ arról, hogy a hallgatók milyen kurzusokat és milyen nyelven tudnak hallgatni a partnerintézményekben;
 • a kreditpontok elfogadása, a tanulmányok átjárhatósága nem derül ki világosan;
 • érdemes a pályázatot átnézetni egy anyanyelvi lektorral, hogy ne legyen nyelvileg kifogásolható
 • a program menedzsment bemutatása ne legyen hiányos.
Projektek időtartama
A hálózati projektek mindig egy tanévre szólnak, és folyamatosan hosszabbíthatók új pályázat beadásával, melynek határideje minden év január 15-e. A pályázatot a koordinátor intézmény adja be on-line feltöltéssel a Központi Ceepus Iroda honlapján.
A nyertes hálózatokon belül valósul meg az egyéni mobilitási pályázatok beadása, és ezek elfogadása esetén a konkrét ki-és beutazás.
Projektek pénzügyi támogatása
A program költségeit a CEEPUS országok kormányai finanszírozzák oly módon, hogy az országba érkező CEEPUS ösztöndíjasok tartózkodási költségeit és ösztöndíját a fogadó ország fedezi. (Útiköltséget nem fedez a program, de célországonként változó összegben útiköltség hozzájárulást tud biztosítani azon kiutazók részére, akik leadták beszámolójukat és a tartózkodást igazoló Confirmation dokumentumot ). Minden ország deklarálja, hogy az adott évben hány ösztöndíjhónapot finanszíroz, azaz összesen hány hónapra fogad külföldi hallgatókat és oktatókat. Az ösztöndíjhónap a pénzügyi alapegység, és mindig az adott országra vonatkozó fogadási hónapokat jelenti. Minden ország meghatározza a fogadott ösztöndíjasok havi illetményét az ország saját pénznemében. Ebből következően az ösztöndíjak mértéke országonként változó.
A különböző országokra megadott keretszámokat nem lehet átrendezni még akkor sem, ha a hálózat összes ösztöndíjhónap mennyisége változatlan marad, mivel az ösztöndíjakat mindig az adott fogadó ország biztosítja. Egy adott intézmény számára biztosított hallgatói és oktatói ösztöndíjhónapokat - a CEEPUS Nemzeti Iroda hozzájárulásával, kvótakereten belül át lehet csoportosítani.
Külön benyújtandó költségterv alapján kell kérvényezni és lehet finanszírozni a hálózati pályázatban szerepeltetett nyári egyetemek és intenzív nyelvi és szakmai kurzusok, illetve tanulmányi kirándulások programjait. Részletes leírás a Nyári egyetemek menüpont alatt.
FREEMOVER HALLGATÓI PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
Mellékletek letöltése
DOKUMENTUMOK KIUTAZÓ HALLGATÓK RÉSZÉRE
Szerződés letöltése
CEEPUS KÉZIKÖNYV
A TEMPUS Közalapítvány / CEEPUS Nemzeti Iroda minden tanévre vonatkozóan új kézikönyvet ad ki elektronikus formában, amely részletesen tartalmazza a program szabályait és működését.
Minden kiutazó hallgatónak, oktatónak és tanszéki koordinátornak ajánljuk figyelmébe.
A Kézikönyv legfrissebb változata elérhető a Tempus Közalapítvány honlapjáról: www.tka.hu oldalon a CEEPUS / Könyvtár menüpontokon keresztül PDF formátumban.