ERASMUS PROGRAM
2018/2019. PÁLYÁZATI FORDULÓ

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT
HALLGATÓI PÁLYÁZATI ŰRLAPSzemélyi adatok
Hallgató vezetékneve
Hallgató keresztneve
Neptun kód
OM azonosító (Neptunból kikereshető, 11 tagú számsor)
Kar
Évfolyam abban az évben, amikor pályázik
Jelenlegi tanulmányai végén milyen képesítést fog szerezni?
BachelorMasterPhD
A megszerzendő képesítés neve:
Végzés dátuma (év. hónap):2018. június2018. december2019. júniuskésőbbi tanév
A kiutazás időpontjában milyen képzési szinten végzi majd tanulmányait? alap     mester     PhD     friss diplomás leszek    
A 2018/19. tanévnek abban a félévében, amikorra a kiutazást tervezi, milyen költségkategóriába fog tartozni? államilag finanszírozott      részösztöndíjas     költségtérítéses    
Születési hely
Születési idő
Állandó lakcím
Levelezési cím (ha eltér az előzőtől)
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ részképzésen a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ szakmai gyakorlaton a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Tanulmányi adatok
Előző lezárt félév kreditátlaga
Azt megelőző félév kreditátlaga
Ha már rendelkezik egy diplomával, annak szintje Bachelor     Master     nincs    
Megszerzett képesítés neve
Megszerzés éve
Nyelvtudás
nyelv: szint:
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
nyelv: szint:
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
TDK tevékenység
Eddigi gyakorlatok / munkatapasztalat /kiegészítő tevékenységek
ERASMUS szakmai gyakorlat helye
Megpályázott fogadó cég neve, országa
Hány hónapra pályázik (min. 2 hónap, max. 12 hónap)?
Munkanyelv
Tervezett indulás ideje (év, hónap)
A szakmai gyakorlat jellege tantervileg kötelező     szabadon választott    
A gyakorlat célja (tervezett tevékenységek) magában foglal-e az alábbi területek közül egyet vagy többet: digital marketing (e.g. social media management, web analytics); digital graphical, mechanical or architectural design; development of apps, software, scripts, or websites; installation, maintenance and management of IT systems and networks; cybersecurity; data analytics, mining and visualisation; programming and training of robots and artificial intelligence applications igen     nem    
Csatolandó dokumentumok
EU-s önéletrajz
nyelvtudást igazoló dokumentum (opcionális)
motivációs levél idegen nyelven
cég fogadó levele
Adja meg a képen látható matematikai kifejezés értékét a regisztráció befejezéséhez!

Újratöltés