ERASMUS PROGRAM
2021/2022. PÁLYÁZATI FORDULÓ

KÜLFÖLDI RÉSZKÉPZÉS
HALLGATÓI PÁLYÁZATI ŰRLAPSzemélyi adatok
Mobilitás iránya EU és társult országok     EU-n kívüli    
Vezetéknév
Keresztnév
Neptun kód
OM azonosító (Neptunból kikereshető, 11 tagú számsor)
Kar
Hányad éves abban a tanévben, amikor pályázik?
Jelenlegi tanulmányai végén milyen képesítést fog szerezni?
alapmesterosztatlanPhD
A megszerzendő képesítés neve (ami a diplomában fog szerepelni):
Végzés dátuma a jelenlegi képzési szinten (államvizsga tervezett időpontja):
2021. június

2021. december

2022. június

későbbi tanév
Képzés munkarendje nappali     levelező     esti    
A kiutazás időpontjában milyen képzési szinten végzi majd tanulmányait? alap     mester     osztatlan     PhD     egyéb    
A kiutazás félévében milyen költségkategóriába fog tartozni? államilag finanszírozott     részösztöndíjas     költségtérítéses    
Születési hely
Születési idő
Állandó lakcím
Levelezési cím (ha eltér az előzőtől)
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ részképzésen a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ szakmai gyakorlaton a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Ha korábban nem a ME-ről vett részt Erasmus+ részképzésen/szakmai gyakorlaton, melyik felsőoktatási intézményből ment ki és hány hónapra?
ERASMUS részképzés helye
Megpályázott fogadó intézmény neve 1.
Megpályázott fogadó intézmény neve 2.
Megpályázott fogadó intézmény neve 3.
Hány hónapra pályázik?
Tématerület ISCED-F kód (a megpályázható helyek táblázatában szereplő tématerület kód)
Milyen nyelven kívánja külföldi tanulmányait végezni?
Melyik félévre tervezi a kiutazást? 2021. ősz     2022. tavasz     teljes tanév    
Tanulmányi adatok
Előző lezárt félév kreditátlaga
Azt megelőző félév kreditátlaga
Ha már rendelkezik egy diplomával, annak szintje? alap     mester     osztatlan     egyéb     nincs    
egyéb:
Megszerzett képesítés neve
Megszerzés éve
Nyelvtudás
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
TDK tevékenység
Eddigi gyakorlatok / munkatapasztalat / kiegészítő tevékenység
Motiváció
Leginkább mi keltette fel az érdeklődését az Erasmus iránt, és győzte meg arról, hogy jelentkezzen? saját elhatározásom volt     családom     diáktársaim     tanáraim     egyetemen látott hirdetések     hirdetések a közösségi médiában     Erasmus honlap     Erasmus koordinátorok     egyéb    
Egyéb motiváció esetén, kérjük, nevezze meg azt:
Volt-e olyan tanár vagy egyetemi dolgozó, aki jelentős szerepet játszott a döntésben? Ha igen, kérjük, adja meg a nevét/nevüket!
Esélyegyenlőségi státusz
Van-e valamilyen fogyatékossága vagy tartós (súlyos) betegsége? igen, fogyatékosság     igen, tartós (súlyos) betegség     igen, mindkettő     nincs    
Esélyegyenlőség
Az alábbi kérdések az Erasmus+ program egyik fő alapelvének (Inclusion) az érvényesítését, és a mobilitás akadályozó tényezőinek megismerését és leküzdését szolgálják
A következő hátrányos helyzetű kritériumok közül melyik/melyek vonatkoznak Önre? (Több válasz lehetséges) rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesült
      az elmúlt 2 tanév illetve jelenlegi tanév bármely időszakában    
állandó lakhelye kedvezményezett (hátrányos helyzetű) településen van
      (települések listája itt)    
Roma Szakkollégium tagja    
tanulási nehézségekkel küzd    
fogyatékossággal küzd (testi | mentális | értelmi | tanulási nehézségek | egyéb)    
tartós súlyos betegséggel küzd    
tartós de nem súlyos kezelhető (normál életvitelt kevésbé akadályozó)
      betegséggel küzd    
saját családdal (esetleg gyermekkel is) rendelkezik    
munka mellett tanul    
olyan képzésre jár amelybe nehezen illeszthető külföldi mobilitás    
külföldi állampolgárságú költségtérítéses hallgató    
egyik sem vonatkozik Önre    
egyéb hátrányos körülmény    
Csatolandó dokumentumok
index kivonat az előző két lezárt félévről
nyelvtudást igazoló dokumentum
motivációs levél idegen nyelven
Adja meg a képen látható matematikai kifejezés értékét a regisztráció befejezéséhez!

Újratöltés


A pályázati űrlap kitöltésével és elküldésével önkéntes hozzájárulásomat adom,
hogy az általam rendelkezésre bocsátott rám vonatkozó személyes adataimat a Miskolci Egyetem,
mint adatkezelő a jelen pályázat elbírálása, illetve nyertes pályázat esetén az
elnyert mobilitás lebonyolítása céljából kezelje.