ERASMUS PROGRAM
2021/2022. PÁLYÁZATI FORDULÓ

KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLAT
HALLGATÓI PÁLYÁZATI ŰRLAPSzemélyi adatok
Mobilitás iránya EU és társult országok     EU-n kívüli    
Hallgató vezetékneve
Hallgató keresztneve
Neptun kód
OM azonosító (Neptunból kikereshető, 11 tagú számsor)
Kar
Hányad éves abban a tanévben, amikor pályázik?
Jelenlegi tanulmányai végén milyen képesítést fog szerezni?
alapmesterosztatlanPhD
A megszerzendő képesítés neve (ami a diplomában fog szerepelni):
Végzés dátuma a jelenlegi képzési szinten (államvizsga tervezett időpontja):
2021. június

2021. december

2022. június

későbbi tanév
Képzés munkarendje nappali     levelező     esti    
A kiutazás időpontjában milyen képzési szinten végzi majd tanulmányait? alap     mester     osztatlan     PhD     egyéb    
A kiutazást félévében milyen költségkategóriába fog tartozni? államilag finanszírozott      részösztöndíjas     költségtérítéses     friss diplomás    
Születési hely
Születési idő
Állandó lakcím
Levelezési cím (ha eltér az előzőtől)
Telefon
E-mail
Állampolgárság
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ részképzésen a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Korábbi részvétel Erasmus/Erasmus+ szakmai gyakorlaton a jelenlegi képzési szinten (hónapok száma összesen)
Ha korábban nem a ME-ről vett részt Erasmus+ részképzésen/szakmai gyakorlaton, melyik felsőoktatási intézményből ment ki és hány hónapra?
Tanulmányi adatok
Előző lezárt félév kreditátlaga
Azt megelőző félév kreditátlaga
Ha már rendelkezik diplomával, annak szintje alap     mester     osztatlan     egyéb     nincs    
egyéb:
Megszerzett képesítés neve
Megszerzés éve
Nyelvtudás
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
nyelv:
szint: alap (A1-A2) közép (B1-B2) felsőfok (C1-C2)
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik: nemigen
TDK tevékenység
Eddigi gyakorlatok / munkatapasztalat /kiegészítő tevékenységek
ERASMUS szakmai gyakorlat helye
Megpályázott fogadó cég neve, országa
Hány hónapra pályázik (min. 2 hónap, max. 12 hónap)?
Munkanyelv
Tervezett indulás ideje (év, hónap)
A szakmai gyakorlat jellege tantervileg kötelező     szabadon választott    
Tématerület ISCED-F kód (a megpályázható helyek táblázatában szereplő tématerület kód)
A gyakorlat célja (tervezett tevékenységek) magában foglal-e az alábbi digitális területek közül egyet vagy többet: digital marketing (e.g. social media management, web analytics); digital graphical, mechanical or architectural design; development of apps, software, scripts, or websites; installation, maintenance and management of IT systems and networks; cybersecurity; data analytics, mining and visualisation; programming and training of robots and artificial intelligence applications. Generic customer support, order fulfilment, data entry or office tasks are not considered in this category. igen     nem    
Ha igen, melyiket?
Motiváció
Leginkább mi keltette fel az érdeklődését az Erasmus iránt, és győzte meg arról, hogy jelentkezzen? saját elhatározásom volt     családom     diáktársaim     tanáraim     egyetemen látott hirdetések     hirdetések a közösségi médiában     Erasmus honlap     Erasmus koordinátorok     egyéb    
Egyéb motiváció esetén, kérjük, nevezze meg azt:
Volt-e olyan tanár vagy egyetemi dolgozó, aki jelentős szerepet játszott a döntésben? Ha igen, kérjük, adja meg a nevét/nevüket!
Esélyegyenlőségi státusz
Van-e valamilyen fogyatékossága vagy tartós (súlyos) betegsége? igen, fogyatékosság     igen, tartós (súlyos) betegség     igen, mindkettő     nincs    
Esélyegyenlőség
Az alábbi kérdések az Erasmus+ program egyik fő alapelvének (Inclusion) az érvényesítését, és a mobilitás akadályozó tényezőinek megismerését és leküzdését szolgálják
A következő hátrányos helyzetű kritériumok közül melyik/melyek vonatkoznak Önre? (Több válasz lehetséges) rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesült
      az elmúlt 2 tanév illetve jelenlegi tanév bármely időszakában    
állandó lakhelye kedvezményezett (hátrányos helyzetű) településen van
      (települések listája itt)    
Roma Szakkollégium tagja    
tanulási nehézségekkel küzd    
fogyatékossággal küzd (testi | mentális | értelmi | tanulási nehézségek | egyéb)    
tartós súlyos betegséggel küzd    
tartós de nem súlyos kezelhető (normál életvitelt kevésbé akadályozó)
      betegséggel küzd    
saját családdal (esetleg gyermekkel is) rendelkezik    
munka mellett tanul    
olyan képzésre jár amelybe nehezen illeszthető külföldi mobilitás    
külföldi állampolgárságú költségtérítéses hallgató    
egyik sem vonatkozik Önre    
egyéb hátrányos körülmény    
Csatolandó dokumentumok
EU-s önéletrajz
nyelvtudást igazoló dokumentum (opcionális)
motivációs levél idegen nyelven
cég fogadó levele
Adja meg a képen látható matematikai kifejezés értékét a regisztráció befejezéséhez!

Újratöltés


A pályázati űrlap kitöltésével és elküldésével önkéntes hozzájárulásomat adom,
hogy az általam rendelkezésre bocsátott rám vonatkozó személyes adataimat a Miskolci Egyetem,
mint adatkezelő a jelen pályázat elbírálása, illetve nyertes pályázat esetén az
elnyert mobilitás lebonyolítása céljából kezelje.